Modulio tikslas – suteikti žinias apie disciplinuotą programinių produktų kūrimo procesą kaip vieną iš priemonių, įgalinančių siekti programinių produktų ir paslaugų projektų įvykdymo planuotais terminais, resursais ir apimtimi, gilinti gebėjimą parinkti programinės įrangos gyvavimo ciklą, projektų valdymo, kokybės užtikrinimo, proceso gerinimo priemones, įvertinant priimamų sprendimų ekonominį poveikį organizacijai, vykdančiai naujų programų sistemų kūrimą arba esamų programų sistemų priežiūrą.

Temos:

 1. Programų sistemų gyvavimo ciklo modeliai
 2. Programų kūrimo proceso modeliavimas
 3. Programų sistemų įsigijimo ir tiekimo procesai
 4. Programų sistemų kūrimo procesas
 5. Programų sistemų priežiūros procesas
 6. Programų sistemų eksploatavimo procesas
 7. Programų sistemų gyvavimo ciklo pagalbiniai ir organizaciniai procesai
 8. Programų kūrimo proceso branda ir gebėjimas, gebėjimo ir brandos vertinimo modeliai
 9. Programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimas
 10. Programų kūrimo proceso gerinimas
 11. Programų kūrimo proceso metodikos: modelis RUP, judriosios programų kūrimo metodikos (XP, Scrum, Kanban, LEAN)
 12. Projektų portfelio valdymas ir efektyvinimas, vadovaujantis judriaisiais principais


Paskaitų planas ir medžiaga

#
Data
Paskaita
Pratybos
 
 
Įžanga

Tema00.pptx🔒

Slack diskusijų kanalas #pkp2018 (invite🔒)

1.
2018-09-05
Programų kūrimo procesas – įžanga

Kas yra programų sistemų inžinerija ir programų kūrimo procesas. Ar įmanomas racionalus programų kūrimo procesas?

Tema01.pptx🔒

Programų kūrimo procesas, pavyzdys

Prat01.pptx🔒

Pratybų metu aptarėme programinės įrangos komandos proceso pavyzdį🔒. Šitą pavyzdį galėsime naudoti vėlesnėse pratybose, analizuodami įvairias jo savybes. Pratybų metu praktiškai pamėginome nubraižyti aprašyto proceso diagramas, aptarėme modeliavimo principus. Įdomumo dėlei, per pratybas parengti ir aptarti pavyzdžiai: p1, p2, p3, p4, p5, p6, tadam.

Jums reikia pagalvoti, kaip sudaryti komandas po 4–6 žmones (nedraudžiama ir 1–3 žmonių, tik bus daugiau darbo) ir mane informuoti apie komandos pavadinimą ir narius.

2.
2018-09-12
Programų sistemų gyvavimo ciklo modeliai

Programų sistemų gyvavimo ciklo fazės ir gyvavimo ciklo modeliai. Kokie yra nuoseklieji, iteratyvieji, inkrementiniai ir ad-hoc gyvavimo ciklo modeliai.

Tema02.pptx🔒

Savarankiško tyrimo klausimai:

 • Kas sugalvojo krioklio modelį ir koks iš tiesų yra W. Royce pasiūlytas modelis? – atsakymas
 • Į ką atsižvelgiant ir kaip spiraliniame modelyje plėtojama sistema – atsakymas: riziką
 • Kokia yra inkrementinių modelių esmė – atsakymas
Programų kūrimo proceso modeliavimas BPMN

Peržiūrėjome bazinę BPMN (Business Process Modeling Notation) notaciją: Jim Arlow, Introduction to BPMN2, nuo 21 lapo.

Praktinis pavyzdys: Prat02.pptx🔒

3.
2018-09-19
Programų sistemų gyvavimo ciklo procesai (pagal ISO 12207)

Turinys:

 • Programų sistemų procesų modeliavimas
 • Pagrindinių, pagalbinių ir organizacijos PS gyvavimo ciklo procesų apžvalga

Tema03.pptx🔒

Detalūs procesų veiklų ir užduočių aprašymai besidomintiems ir nenorintiems ieškoti originalaus ISO/IEC 12207: Tema03-konspektas.pptx🔒

Proceso modeliavimas
4.
2018-09-26
Programų kūrimo proceso brandumas
Tema04.pptx🔒

Literatūra savarankiškoms studijoms:

 • Kaip sugalvoti brandos lygiai? – W. Humphrey knygos 1–2 skyriai

Įvairių įmonių procesų pavyzdžiai

Prat04.pptx🔒

 • Procesų pavyzdžiai: 🔒
 • 5.
  2018-10-03
  Programų kūrimo proceso branda ir gebėjimas, brandos modelis

  Tema05.pptx🔒

  Literatūra savarankiškoms studijoms:

  U1 užduoties atsakymų aptarimas

  🔒 namų darbų užduotis, kurios terminas iki 2017-10-09 23:00

  6.
  2018-10-10
  Programų kūrimo proceso branda ir gebėjimas, gebėjimo modelis

  Tema06.pptx🔒

  Literatūra savarankiškoms studijoms:

  U1 užduoties atsakymų aptarimas

  7.
  2018-10-17
  Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas

  Perskaityti:

  • Brandaus programų kūrimo proceso (PKP Branda) įdiegimo metodika🔒

  Literatūra savarankiškoms studijoms:

  U1 užduoties atsakymų aptarimas

  8.
  2018-10-24
  Programų kūrimo proceso judrumas
  Tema08.pptx🔒

  Literatūra savarankiškoms studijoms:

  U1 užduoties atsakymų aptarimas

  9.
  2018-10-31
  DevOps
  Tema09.pptx🔒

  U1 užduoties atsakymų aptarimas, U2 užduoties pasidalinimas

  10.
  2018-11-07
  Judriųjų metodų principai: lėktuvėlių žaidimas
  Airplane-Factory.pptx🔒

  Ir tikrai – pagal kitokią formulių interpretaciją, laimėtoju turėjo būti paskelbta (Rd) komanda! Airplane-Factory.xlsx🔒

  11.
  2018-11-14
  Programų kūrimo proceso gerinimo būdai

  Tema10.pptx🔒

  Papildoma literatūra:

  • Tema10-RUP.pptx🔒

  U2 užduoties atsakymų aptarimas

  12.
  2018-11-21
  Judrieji programų kūrimo metodai: XP, Scrum, Kanban

  Tema10.pptx🔒

  • Tema11-XP.pptx🔒
  • Tema11-XP.docx🔒
  • Tema11-Extreme Programming.pdf🔒
  • J.Appelo, The Zen of Scrum. Video | SlideShare
  • Tema12-Scrum-lietuviškai.pptx🔒

  U2 užduoties atsakymų aptarimas

  13.
  2018-11-28
  Judrieji metodai: Lean Software Development

  Tema13.pptx🔒

  U2 užduoties atsakymų aptarimas

  14.
  2018-12-05
  Judrieji metodai: Kanban

  Tema14.pptx🔒

  U3 užduoties atsakymų aptarimas

  15.
  2018-12-12
  Programų sistemų palaikymas ir continuous delivery

  Programų sistemų palaikymas verslo organizacijose:
  Tema15.pptx🔒

  Continuous Integration:
  Tema16.pptx🔒, Tema16-Continuous-Delivery-AdForm.pptx🔒

  Taip pat turėtume pradėti ir sekančios savaitės temą.

  U3 užduoties atsakymų aptarimas

  16.
  2018-12-19
  Judrus programų kūrimo projektų portfelio valdymas

  Tema17.pptx🔒

  U3 užduoties atsakymų aptarimas

  2019-01-14
  Egzaminas (Didl. 103 aud., 12:00–14:00)
  Egzaminas.pptx🔒

  Literatūra

  GCM:

  Papildoma:

  BPMN:

  Praktiniai pavyzdžiai:

  Programų kūrimo proceso gebėjimas ir branda:

  Vertinimo modeliai:

  Gerinimas:

  Programų kūrimo proceso judrumas:

  Agile:

  RUP:

  Namų darbų užduotys

  🔒

  Egzamino rezultatai

  Rezultatai rodomi prisiregistravusiems naudotojams.

  Lankomumas

  🔒

  Modulio tikslas – gilinti žinias apie programų sistemų testavimo bei konfigūracijų valdymo metodus bei įrankius, ugdyti gebėjimą vertinti ir parinkti programų sistemų kūrimo, programų sistemų kokybės vertinimo bei konfigūracijų valdymo metodus ir įrankius, siekiant užtikrinti kuriamų ir diegiamų programų sistemų kokybišką veikimą.

  Temos:

  1. Testavimo paradigmos ir principai. Testavimo lygiai, testavimo metodai ir įrankiai.
  2. Testų projektavimas ir dokumentavimas.
  3. Defektų klasifikacija (taksonomija). Defektų sekimas.
  4. Automatinis testavimas, automatinio testavimo įrankiai.
  5. Testavimo proceso organizavimas, testavimo brandumas, testavimo proceso vertinimas ir gerinimas. Testavimo proceso sąryšis su programų kūrimo procesu.
  6. Testavimas pagal judriąsias metodikas.
  7. Programinės įrangos konfigūracijos ir konfigūracijų valdymo sąvokos ir apibrėžimai.
  8. Konfigūracijos valdymo proceso modeliai. ITIL. Standartas IEEE 282.
  9. Nuolatinio integravimo principai ir praktikos. DevOps metodas.
  10. Programų kūrimo proceso gerinimas, įgyvendinant testavimo ir nuolatinio integravimo praktikas.
  11. Praktiniai testavimo automatizavimo aspektai.
  12. Praktiniai nuolatinio integravimo praktikų įgyvendinimo aspektai.

  Course materials

  #
  Date
  Topic
  Instructions
   
   
  Course introduction
  Kurso įžanga
  Tema00.pptx🔒

  Slack channel for discussion on course topics Slack diskusijų kanalas apie kursą #tikv2018 (invite🔒)

  Slack channel for Erasmus organizational matters: #erasmus2018 | invite🔒

  1.
  2018-09-10
  Testing introduction
  Testavimo įžanga
  Tema01.pptx🔒

  Chapter 1 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapters 1, 2 and 3 in Practical Software Testing

  2.
  2018-09-17
  Testing levels
  Testavimo lygiai
  Tema02.pptx🔒

  Chapter 4 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapter 6 in Practical Software Testing

  3.
  2018-09-24
  Test design
  Testų projektavimas
  Tema03.pptx🔒

  Examples from the lecture:

  • Robot Framework test cases🔒

  Chapter 4 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapters 4 and 5 in Practical Software Testing

  Chapters 1–11 in A Practitioner's Guide to Software Test Design

  4.
  2018-10-01
  Static testing
  Statinis testavimas
  Tema04.pptx🔒

  Chapter 3 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapter 10 in Practical Software Testing

  Rickard Eklof, Improving software development with static code analysis in a traceable environment, Master thesis, 2011. href
  Research questions:
  • Q1 Where in the development process shall static code analysis be integrated? • Q2 How shall static code analysis be integrated into the development process? • Q3 What artifacts are affected by static code analysis? • Q4 Can static code analysis in the development process be automated? • Q5 What requirements does static code analysis impose on the representation of artifacts to ensure traceability? • Q6 Is it possible to ensure traceability between defects and design artifacts? • Q7 What other traceability can static code analysis assist?

  5.
  2018-10-08
  Test documentation
  Testų dokumentavimas
  Tema05.pptx🔒

  Chapter 5 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapter 7, Appendix II in Practical Software Testing

  6.
  2018-10-15
  Test organization
  Testavimo organizacija
  Tema06.pptx🔒

  Chapter 5 in ISTQB-ISEB Foundation Guide

  Chapter 8 in Practical Software Testing

  7.
  2018-10-22
  Team presentations
  Komandų pristatymai
  8.
  2018-10-29
  Agile testing
  Judrusis testavimas
  Tema07.pptx🔒

  Additional literature: Lisa Crispin, Janet Gregory - Agile testing: a practical guide for testers and agile teams. Addison-Wesley, 2009

  9.
  2018-11-05
  Configuration Management
  Konfigūracijų valdymas
  Tema08.pptx🔒

  Additional literature: SCM Plan template🔒

  10.
  2018-11-12
  Release management and deployment processes
  Pakeitimų ir išleidimų valdymo procesai
  Tema09.pptx🔒

  Discussion on assignment 2

  11.
  2018-11-19
  Continuous Integration
  Nuolatinis integravimas
  Tema10.pptx🔒

  Chunqiang Tang, Thawan Kooburat, Pradeep Venkatachalam, Akshay Chander, Zhe Wen, Aravind Narayanan, Patrick Dowell, and Robert Karl. 2015. Holistic configuration management at Facebook. In Proceedings of the 25th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '15). ACM, New York, NY, USA, 328-343. DOI: https://doi.org/10.1145/2815400.2815401 (blog post, video)

  Team 3 presentation
  Komandos #3 pristatymas

  12.
  2018-11-26
  DevOps
  DevOps
  Tema11.pptx🔒

  Team 1 presentation
  Komandos #1 pristatymas

  Individual presentations:

  13.
  2018-12-03

  No lecture

  14.
  2018-12-10
  Individual presentations
  Individualūs pristatymai

  Individual presentations (15min for a presentation)

  Literature

  Vadovavimas studentų individualiems darbams

  Siūlomos darbų temos

  Atnaujinta: 2018-10-05

  TemaLaisva?
  Rodiklių duomenų kaupimas, transformavimas ir analizė, naudojant NoSQL duomenų bazę daugiau3k užimta
  PĮ proceso vertinimas pagal griežtai apibrėžtą algoritmą daugiau3k laisva
  Programų kūrimo proceso judrumo gerinimo priemonės daugiau3k preliminariai rezervuota
  Analitinių duomenų saugyklų automatizuotas kūrimas iš atviro kodo komponentų daugiau4k preliminariai rezervuota
  Blockchain sprendimai daugiau3k laisva, 4k preliminariai rezervuota
  MAGISTRANTAMSAutomatizuotos duomenų klaidų paieškos, valymo ir transformavimo taisyklių apibrėžimas naudojant DSL (domain specific language) daugiau2M laisva
  MAGISTRANTAMSProgramų kūrimo proceso judrumo vertinimas daugiau2M laisva

  NoSql ir streaming architektūros tematika

  Atnaujinta: 2019-03-11

  Rodiklių duomenų kaupimas, transformavimas ir analizė, naudojant NoSQL duomenų bazę

  Tikslas – išnagrinėti kurios nors pasirinktos NoSQL (arba NewSQL) duomenų bazės veikimo principus ir sukonstruoti rodiklių duomenų kaupimo, transformavimo ir duomenų analizės sistemos prototipą. Rodiklių db – kai turime įvairių rodiklių ataskaitas (tipiškai lentelines) ir duomenų bazėje jas saugome bei konsoliduojame, t.y. skaičiuojame apibendrintus rodiklius – sumas, vidurkius ir kitokią statistiką. Pavyzdys galėtų būti Statistikos departamentas, kurie kaupia visokiausias ataskaitas iš visų Lietuvos įmonių ir su jomis kažką turi padaryti.

  Straipsnelis apie naujausias db: A Look at Ten New Database Systems Released in 2017 – verta perskaityti. Minimas ir Google Spanner, ir Peloton. Tekste apie Peloton yra nuoroda į Andrew Pavlo straipsnį, kodėl jis kuria Peloton. Ne itin įdomu, tačiau jis mini Mike Stonebraker, kuriam, pasirodo, jau 73 metai, taigi, pensininkas. Ir dar A.Pavlo yra bendraautorius straipsnio, kuris gali būti labai apie tai, ką gali būti įdomu nagrinėti: S-Store: Streaming Meets Transaction Processing.

  Galimos temos:

  Lyginti skirtingas duomenų apdorojimo platformas:

  • Greitaveikos palyginimas: Straipsnis, github projektas
  • Palyginimo kriterijų pavyzdys: straipsnis
  • NoSql pasirinkimas: straipsnis
  • Nuorodos į įvairias NewSQL sistemas: Transaction Processing in NewSQL.
  • Studentiškas darbas, lyginantis db: straipsnis
  • [kul15] Sanjeev Kulkarni, et al. Twitter Heron: Stream Processing at Scale. In Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD '15). ACM, New York, NY, USA, 239-250. DOI: https://doi.org/10.1145/2723372.2742788. Nuoroda
  • [hua18] Tsung-Wei Huang, Chun-Xun Lin, Martin D. F. Wong, DtCraft: A High-performance Distributed Execution Engine at Scale. Published in: IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (Early Access), pp. 1-1. DOI: https://doi.org/10.1109/TCAD.2018.2834422. Nuoroda

  Rodiklių konsolidavimas.

  Heron, Kafka, ElasticSearch. (1) Išanalizuoti ir palyginti šitas tris platformas, kiek tinka šitam uždaviniui, (2) Su pasirinkta platforma padaryti eksperimentą.

  Įkvėpimui: Rodrick Brown: A pattern today many use to accomplish this [logging] is using a kafka logging library that hooks into their microservice and use something like spark to consume the logs from Kafka into elasticsearch. We're doing hundreds of thousands of events/sec on a tiny ~8 node ES cluster.

  Idėja galėtų būti tokia:

  • imkime SQL išpildymą ir sakykime, kad norime, kad sistema ataskaitą turi sukonsoliduoti per 6 sekundes;
  • tuomet, kadangi SQL realizacija nepateikia ataskaitų konsolidavimo per tokį trumpą laiką, reikia ją išplėsti, kad, kai į db pateikiama nauja ataskaita, duomenys būtų konsoliduojami tada ir saugomi konsoliduoti duomenų bazėje iki kada reikės juos peržiūrėti (ištraukti);
  • tuomet darykime tokios realizacijos stress testą ir nustatykime duomenų ataskaitų pateikimo greitį, prie kurio sistema pasiekia maksimalų pralaidumą.
  • Realizuokime tą patį projektinį sprendinį srautinės architektūros technologija, pavyzdžiui, ElasticSearch arba integracija Kafka+ElasticSearch. Išmatuokite tokio sprendinio pralaidumą, atlikdami jo stress testą.

  Analitinių duomenų saugyklų automatizuotas kūrimas pagal naudotojų užklausas

  Tikslas – sukonstruoti duomenų saugyklos, konstruojančios save, modelį.

  Kas tai yra? Idėja tokia: turime įprastinę OLTP duomenų bazę, kurioje duomenys saugomi artimai normalizuotoms struktūrose, iš iš tos duomenų bazės generuojame įvairias ataskaitas. Tam, kad pagreitintume duomenų ataskaitos išlupimą, gaminame OLAP duomenų sandėlį, kuriame duomenys saugomi surinkti iš OLTP duomenų bazės, suagreguoti ir suindeksuoti taip, kad dažniausiai truakiamos užklausos būtų maksimaliai greitai atsakomos. Pagaminti ir palaikyti tokį duomenų sandėlį kainuoja daug pastangų.

  Uždavinys: kaip galime sukonstruoti algoritmus, kurie, analizuodami analitines užklausas, dinamiškai konstruotų tokį duomenų sandėlį ir jo pakrovimo procedūras?

  O ar galime tokią konstrukciją padaryti iš atviro kodo komponentų? Pavyzdžiui, ar galima įdarbinti šiame staipsnyje aprašytas technologijas?

  Ką galima atrasti šitame: Designing and Supporting Scalable Data Analytics?

  Jupiter Notebooks skaičiavimų tinklas, žr. adopting notebooks as an integrated development platform ir Part 2: Scheduling Notebooks at Netflix.

  Noria: dynamic, partially-stateful data-flow for high-performance web applications.

  [gje18] Jon Gjengset, et al. Noria: dynamic, partially-stateful data-flow for high-performance web applications. In: 13th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI'18), 2018. Nuoroda. Source code: https://github.com/mit-pdos/noria

  Duomenų migravimo ir transformavimo proceso tematika

  Atnaujinta: 2019-03-27

  MAGISTRANTAMS Automatizuotos duomenų klaidų paieškos, valymo ir transformavimo taisyklių apibrėžimas naudojant DSL (domain specific language)

  Tikslas – apibrėžti dalykinės srities kalbą, leidžiančią realizuoti duomenų migravimo transformacijas, įvertinti jos savybes

  Idėja: o ar galima panaudoti srautų paradigmą tokiai kalbai ir realizacijai?

  Programų kūrimo proceso vertinimo ir gerinimo tematika

  Atnaujinta: 2019-02-15

  PĮ proceso gebėjimo vertinimas pagal griežtai apibrėžtą algoritmą

  Problema: Programų kūrimo proceso savybių (brandos, gebėjimo, judrumo) vertinimas atliekamas ieškant tos savybės indikatorių pasireiškimo veiklos procese. Tačiau čia slypi ir keblumas – vertinamo proceso / vertinamos įmonės veiklos modelis smarkiai skiriasi nuo vertinimo modelio vardinių procesų (aspektų) struktūros, todėl vertintojas vertindamas atlieka veiklos modelio atvaizdavimą į vertinimo modelio indikatorius ir dokumentuoja tų indikatorių pasireiškimą, tačiau dokumentavimo forma (vertinimo klausimynai) paslepia tą atvaizdį. Norėtųsi, kad vertinimo atvaizdavimas ir vertinimo rezultatas (užpildyti klausimynai) turėtų trasuojamą reprezentaciją, leidžiančią lengvai patikrinti vertintojo padarytą vertinamo proceso elementų atvaizdavimą į vertinimo modelio elementus ir tokiu būdu didinti įvertinimo objektyvumą.

  Idėja: Padarykime įrankį, kuris reikalautų identifikuoti vertinamo veiklos proceso reikiamus elementus, o vertinimo klausimynes nuorodos į tuos elementus (tų elementų id) būtų pripažįstami kaip vienintelis įrodymas.

  Labai panašią temą nagrinėja Vieira, et al. straipsnyje „A traceable maturity assessment method based on Enterprise Architecture modelling“. Autoriai daro išvadą: „By moving the judgment of maturity from the assessment method to a query condition, the approach decouples elicitation of factual observations from the representation of these observations in a model and from the interpretation of the evidence according to a particular perspective. By representing maturity conditions as query projections, the approach can decrease the reliance on assessors for informed and fair judgment.“

  Kursinio darbo tikslas (preliminarus) – Išnagrinėti vieną ar kelias programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimo metodikas ir specifikuoti vertinimo pagal struktūrizuotą klausimyną metodo duomenų modelį ir reikalavimus.

  Užduotys:

  1. Perskaityti PKP Branda vertinimo metodo praktines užduotis U1 ir U2, paskelbtas PKP puslapyje, suprasti, kaip praktiškai atliekamas vertinimas ir kodėl prieš tai reikia apibrėžti veiklos modelį.
  2. Perskaityti Vieira, et al. straipsnį, atkreipti dėmesį į išvadas, išnagrinėti, kokį duomenų modelį (Fig.2) siūlo šie autoriai.
  3. Apibrėžti analogišką vertinimo duomenų modelį PKP Branda proceso vertinimui.
  4. Apibrėžti reikalavimus vertinimo metodui ir instrumentams.

  Bakalauriniame darbe ši tema galėtų išsiplėtoti į supaprastintos proceso vertinimo metodikos parengimą ir/arba vertinimo įrankio pagal supaprastintą metodiką parengimą. Pvz. straipsnis.

  Įkvėpimui ir studijavimui:

  Programų kūrimo proceso judrumo gerinimo priemonės

  Tikslas – išnagrinėti, kokios esminės projektų planavimo, programavimo, integravimo ir diegimo metodai ar technikos leidžia didinti programų kūrimo proceso judrumą. (O kas tas judrumas, beje?) Nagrinėjamas reikalavimų valdymas, testavimas, versijų ir diegimų valdymas judriuosiuose procesuose.

  Idėja: išnagrinėti, kas yra programų kūrimo proceso judrumas (agility), ir kaip judrumą leidžia vertinti kažkokie proceso vertinimo modeliai, konkrečiai kuriamas ISO 33000.

  Kaip siūlo galas apie judrumą yra straipsnis [jal14]. ISO 33000 turinio reikėtų ieškoti internetuose. Gebėjimo ir brandos labai geri išaiškinimai – Marijos darbe, 1.2 skyriuje.

  Uždavinys galėtų būti išsiaiškinti, kas yra proceso judrumas (agility), ar tai tas pat, kas ir judraus proceso brandumas (agile maturity), kokie kriterijai naudotini vertinant proceso judrumą.

  MAGISTRANTAMS Programų kūrimo proceso judrumo vertinimas

  Tikslas – sudaryti ir validuoti programų kūrimo proceso judrumo vertinimo modelį.

  Uždaviniai: