DANGERUČIO SAPNAS PRIE KAITRIŲJŲ VANDENŲ

 

1209 m.

    Dangerutis (mirė 1213 m. Cėsyje, Kalavijuočių ordino žemės) – antrasis Lietuvos kunigaikštis, kurio vardas žinomas iš patikimų šaltinių. Pirmą kartą minimas prie 1209 metų įvykių Henriko Latvio "Livonijos kronikoje". Laikomas vienu įtakingiausių lietuvių kunigaikščiu iki Mindaugo. 1213 m. Dangerutis išvyko į Naugardą. Grįžtant namo, pakliuvo į kalavijuočių nelaisvę ir, įkalintas Vendeno pilyje, 1213 m. nusižudė.
    Pagal mitologizuotą Teodoro Narbuto pasakojimą – XIII a. lietuvių kunigaikštis, karo dievo Kovo žynys. Dangeručio centrinė pilis esą buvo ant Senojo Daugėliškio (Ignalinos r.) piliakalnio. Narbutas mini, kad žynys nelaisvėje persivėręs kalaviju, o lietuviai atgavę kalaviją jį paskyrę karo dievui bei nešdavosi į mūšius, kur jis lietuviams padėdavęs kovoje.I

Lūgnėm apsitaiso
Priesapnio mergelės,
Dangų vėju laisto,
Verpia, audžia, velia.

Gemalinga upė
Intakais sparnuota,
Vandenys, įsupę,
Gena sapno luotą.

Sapnas – iš vaikystės
Vakarinio gaiso...
Rodosi: dievystės
Lūgnėm apsitaiso!

II

Ilgesys šermukšnių,
Molio, žvyro, kupsto,
Viešpaties paunksmių –
Ošia, neatslūgsta!

Surenkam alsavimą
Iš rudenių lapų,
Šventgirių skardenimo,
Samanyno kvapo.

Taško ir kablelio,
Daugtaškio ir brūkšnio...
Nenueito kelio,
Ilgesio šermukšnių.

III

Prietemų audėjas
Atrakina spyną,
Audragenis vėjas
Erdvę apvaisina.

Mėnesėtos palios,
Priesapnio mergužės,
Perpūstas karalius
Plūdenų drabužiais.

Karalijos lobiai
Aižėja, retėja –
Rezga naują drobę
Prietemų audėjas.

IV

Renkam po uogelę,
Plaukmenys atpinga,
Į paviršių kelia
Bangos spindulingos.

Pamažu pramokus
Kalbinti saulynus,
Šviesulus audrotus,
Užpustytas plynes,

Gelmenis, galybes,
Tos, kur rausta, želia...
Žemėn įsikibę,
Renkam po uogelę!

V

Džiaugtis imam tyliai
Šalto vėjo burtu,
Tiems, kas graudžiai myli,
Viešpaties sukurtu.

Maišos, auga, dūksta,
Kryžminas, plevena,
Supas, neatslūgsta
Skliauto okeanas!

Saulė išdidėja
Plotin ir į gylį,
Eidami prieš vėją,
Džiaugtis imam tyliai.

VI

Šviesos pasimato,
Skliautas iškorėja,
Skaisčiasielis ratas
Kosmosą apsėja.

Dienos – nugenėjamos,
Naktys – tos nuraškomos,
Surenkam, kas spėjama,
Menama ir blaškoma.

Taip iš pranašystės
Užgema visatos:
Jeigu auga, vystosi –
Šviesos pasimato!

 

2018-07-26 (Vilnius, Antakalnis), 2018-07-30 (Anykščiai)