Duomenų bazių valdymo sistemos

Dalyko turinio anotacija

DB ir DBVS samprata, paskirtis ir funkcijos. Pagrindinės reliacinio duomenų modelio sąvokos. Reliacinių DB projektavimas: ER modelis, ER diagramos, jų transformavimas į reliacinį duomenų modelį. DB norminės formos. SQL kalba: pagrindiniai kalbos elementai, duomenų apibrėžimas, išrinkimas, modifikavimas. Duomenų neprieštaringumas ir apsauga: loginis duomenų nepriklausomumas, duomenų saugumas, transakcijos, deklaratyvūs sąryšiai tarp duomenų, dalykinės taisyklės, lygiagretus duomenų apdorojimas. Objektinė technologija reliacinėse DB: dideli objektai, vartotojo apibrėžiami tipai ir funkcijos, objektiniai reliacinių DB išplėtimai.

Literatūra: http://uosis.mif.vu.lt/~baronas/dbvs/literat.htm

Metodinė priemonė: Duomenų bazių valdymo sistemos.

Vertinimas

Teorinio kurso įsisavinimas ir praktinių užduočių atlikimas vertinami balais:

Paskaitų konspektai

 1. Įvadas
 2. Paprasčiausios užklausos
 3. Lentelių jungimas ir grupavimas
 4. Strukturinės užklausos.
 5. Sisteminis katalogas.
 6. Reliacinės algebros sąvokos.
 7. Duomenų vientisumo sąlygos.
 8. 2-oji ir 3-oji norminės formos.
 9. Boiso-kodo ir 4-oji norminės formos.
 10. Semantinis modeliavimas.
 11. Modeliavimo principai.
 12. DB kūrimas.
 13. Vientisumo uztikrinimas.
 14. Bendro duomenu naudojimo problemos.
 15. Virtualiosios lenteles.
 16. Kreipčių ribojimas.
 17. Programavimas.

lektorius dr. A. Kurtinaitis
Taisyta: $Date: 2012-02-09 19:00:49 $