Romas Baronas
Duomenų bazių valdymo sistemos

Vadovėlis aukštosioms mokykloms

Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos rekomenduota 2005-06-10 Nr. A-261.

Recenzavo doc. dr. Vitalijus Denisovas, doc. dr. Algimantas Juozapavičius, doc. dr. Saulius Ragaišis ir prof. dr. Olegas Vasilecas

Vadovėlį išleido leidykla TEV, 2005 m., ISBN 9955-680-09-1, 184 psl. (11,5 sp.l.)

Knygos:
Turinys
Pratarmė
Informacijos išrinkimas - antrasis skyrius (papildytas, 2017 ir 2018 m.).

Paskaitų skaidrės, paruoštos pagal šį vadovėlį.


Vadovėlis parengtas ženkliai papildžius ir patobulinus anksčiau išleistą mokymo priemonę
R. Baronas, Duomenų bazių sistemos, TEV, 2002 m., ISBN 9955-491-24-8, 126 psl. (8 sp.l.).
Autorius tikisi, kad skaitytojai pateiks pastabų ir pasiūlymų, už kuriuos būtų labai dėkingas.
Leidykloje išleistoje knygoje pastebėtų klaidų sąrašas.