R.Baronas. Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV, 2005.
Pastebėtų klaidų ištaisymas

Skyrius Puslapis Eilutė/vieta Atspausdinta Turi būti
2.62614 iš apačios WHERE Projektas = 1 . WHERE Projektas = 1 OR Projektas IS NULL.
2.6262 iš apačios WHERE Projektas = 1 . WHERE Projektas = 1 OR Projektas IS NULL.
2.10327 iš apačios 51
2.10326 iš apačios 65
2.113415 iš viršaus ), (CURRENT DATE), ( , CURRENT DATE,
3.7531 iš apačios T <> S+ T = S+
3.7553 iš viršaus Šalinat Šalinant
3.9605 iš viršaus L3 L4
3.126612 iš apačios netrivialų netrivialių
4.58212 iš viršaus Egzempliorius(Nr, ISBN, Skaitymas) Egzempliorius(Nr, ISBN)
5.69520 iš apačios FROM FROM FROM
5.79614 iš viršaus vykdymo terminą vykdymo trukmę
5.79615 iš viršaus Terminas = Terminas * 1.1 Trukmė = Trukmė * 1.1
6.61044 iš apačios INSERT INTO L1(A, C) INSERT INTO L2(A, C)
8.91441 iš viršaus FETCH c2 FETCH curs
8.10.11464 iš apačios Class.forName("com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver") Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver")
8.10.21477 iš apačios stmt.setString(1, "Petraitis"); stmt.setString(2, "Petraitis");
9.315714 iš viršaus paskiria vykdytojui Nr. 2. paskiria vykdytojui Nr. 1.
9.516111 iš apačios X blokuote) S blokuote)
10.417315 iš viršaus FROM Tiekėjai. FROM Vykdytojai.

Atsiprašau už padarytas klaidas ir dėkoju jas suradusiems skaitytojams,
Autorius