Romas Baronas
Duomenų bazių valdymo sistemos

Paskaitų skaidrės

 1. Įvadas: >> ,
 2. Informacijos išrinkimas: 1, 2, 3.
 3. Duomenų bazių projektavimas: 1, 2, 3, 4.
 4. Semantinis modeliavimas: 1, 2.
 5. Duomenų bazės sukūrimas ir užpildymas duomenimis: >> .
 6. Virtualiosios lentelės ir duomenų nepriklausomumo lygiai: 1, 2.
 7. Duomenų vientisumo užtikrinimas: 1, 2.
 8. SQL sakiniai taikomosiose programose: 1, 2, 3,
 9. Sisteminiai duomenų bazių aspektai: 1, 2.
 10. Objektinės technologijos reliacinėse DB: >> .
 11. NoSQL duomenų bazės: >> .
Paruošta pagal: R. Baronas, Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV, 2005.