Laboratoriniai darbai

Laboratorinių darbų metu studentai:

Projektinių darbų atsiskaitymo terminai:

Įvertinimas už projektinį darbą susideda iš 90% už grupės atliktą darbą (paruoštą dokumentą ar sistemos prototipą) ir 10% už darbo pristatymą. Už darbų rezultatų pristatymą kiekvienas studentas vertinamas individualiai. Kiekvieną pavėluotą savaitę projektinio darbo įvertinimas mažinamas 1 balu. Projektinis darbas vertinamas atsižvelgiant ne tik į galutinį rezultatą, bet ir į darbą semestro metu (darbų eigos pristatymus, iškilusių problemų ir priimtų sprenimų aptarimus laboratorinių darbų metu).

Projektinių darbų eigoje parengti dokumentai turi būti apipavidalinti pagal PS katedros metodinius reikalavimus kursiniams darbams. Kiekvieną dokumentą turi sudaryti šios dalys:

Visos dalys turi būti logiškai susietos.