Laboratoriniai darbai

Laboratorinių darbų metu studentai:

Projektinių darbų atsiskaitymo terminai:

Įvertinimas už projektinį darbą susideda iš 90% už grupės atliktą darbą (paruoštą dokumentą ar sistemos prototipą) ir 10% už darbo pristatymą. Už darbų rezultatų pristatymą kiekvienas studentas vertinamas individualiai. Kiekvieną pavėluotą savaitę projektinio darbo įvertinimas mažinamas 1 balu. Projektinis darbas vertinamas atsižvelgiant ne tik į galutinį rezultatą, bet ir į darbą semestro metu (darbų eigos pristatymus, iškilusių problemų ir priimtų sprendimų aptarimus laboratorinių darbų metu).

Projektinių darbų eigoje parengti dokumentai turi būti apipavidalinti pagal PS katedros metodinius reikalavimus kursiniams darbams (atsiskaitant pateikiamas PFD dokumentas). Kiekvieną dokumentą turi sudaryti šios dalys:

Visos dalys turi būti logiškai susietos. Dėstymo dalis priklauso nuo regiamo dokumento. Kiekvienam projektiniam darbui rekomenduojama struktūra pateikiama žemiau.

1 projektinis darbas: projektavimas

Programų sisitemos architektūra apibrėžiama, aprašant sistemą keliais aspektais (pjūviais). Ruošiant PS sistemos architektūros dokumentą laboratorinių darbų metu, rekomenduojama naudoti 4+1 architektūros pjūvių modelį. Taikant šį modelį, PS architektūros dokumentas turi turėti sekančias dalis:

Atliekant pirmą projektinį darbą turi būti parengtas ne tik sistemos projektas, bet ir įgyvendintas veikiantis sistemos prototipas. Prototipo įgyvendinimui techniniai ribojimai netaikomi (programavimo kalba, operacinė sistema ar pan.), tačiau sistema turi atitikti sistemos projektą. Jei kuriant prototipą paaiškėja, kad sistemos projektas nekorektiškas, projektas turi būti pataisomas.

2 projektinis darbas: reikalavimai

Antrasis projektinis darbas skirtas reikalavimų specifikavimui. Reikalavimų specifikacija turi būti paruošta laikantis aukščiau pateiktų bendrosios dokumento struktūros reikalavimų, o dėstymo dalyje pateikiama žemiau nurodyta informacija. Siekiant dokumento aiškumo, skyriai dokumente gali būti skirstomi į poskyrius. Dokumente pateikiami reikalavimai turi būti identifikuojami ir anotuoti.

3 projektinis darbas: dalykinės srities analizė

Trečiasis projektinis darbas skirtas užsakovo poreikių ir dalykinės srities analizei. Projektinis darbas turi būti paruoštas laikantis aukščiau pateiktų bendrosios dokumento struktūros reikalavimų, o dėstymo dalyje pateikiama žemiau nurodyta informacija.