Įvadas

Laboratorinių darbų metu studentai:

Projektinių darbų atsiskaitymo terminai:

Įvertinimas už projektinį darbą susideda iš 90% už grupės atliktą darbą (paruoštą dokumentą ar sistemos prototipą) ir 10% už darbo pristatymą. Už darbų rezultatų pristatymą kiekvienas studentas vertinamas individualiai. Kiekvieną pavėluotą savaitę projektinio darbo įvertinimas mažinamas 1 balu. Projektinis darbas vertinamas atsižvelgiant ne tik į galutinį rezultatą, bet ir į darbą semestro metu (darbų eigos pristatymus, iškilusių problemų ir priimtų sprenimų aptarimus laboratorinių darbų metu).

Laboratorinių darbų metu imituojamas projektas, kuriame vystoma egzistuojanti programų sistema (o ne kuriama nauja). Temas studentai turi pasirinkti susikeisdami PSI-I vystytomis temomis.

Darbai turi būti apipavidalinti pagal metodinius reikalavimus kursiniams darbams ir atliekami taikant ICONIX procesą.

1. Pirmasis laboratorinis darbas - reikalavimų apibrėžimas

Pirmame laboratoriniame darbe turi būti apibrėžti reikalavimai sistemai ir atliktos ICONIX proceso veiklos iki reikalavimų peržiūros imtinai, t.y. darbo metu turi būti:

Rekomenduojama dokumento struktūra:

Atsiskaitant laboratorinį darbą reikia pateikti ir klaidų, rastų ir pataisytų atliekant reikalavimų peržiūrą, sąrašą.

2. Antrasis laboratorinis darbas - reikalavimų analizė ir techninė architektūra

Antrame laboratoriniame darbe atliekamos sekančios ICONIX proceso veiklos:

Antrojo laboratorinio darbo metu nėra rengiamas naujas dokumentas, o tikslinamas pirmojo darbo metu parengtas dokumentas, t.y. ruošiama antra jo versija. Rekomenduojama dokumento struktūra atsiskaitant antrąjį laboratorinį darbą:

Atsiskaitant laboratorinį darbą reikia pateikti ir klaidų, rastų ir pataisytų atliekant preliminarią projekto peržiūrą, sąrašai.

3. Trečiasis laboratorinis darbas - projektavimas ir kūrimas

Trečiame laboratoriniame darbe atliekamos sekančios ICONIX proceso veiklos:

Trečiojo laboratorinio darbo metu nėra rengiamas naujas dokumentas, o tikslinamas pirmojo ir antrojo darbų metu parengtas dokumentas, t.y. ruošiama trečia jo versija. Rekomenduojama dokumento struktūra atsiskaitant trečiajį laboratorinį darbą:

Atsiskaitant laboratorinį darbą be šio dokumento reikia pateikti:

Naudingos nuorodos

Rezultatai

Rezultatai, 2017-2018.