Informatikos laboratoriniai darbai

Ekonometrija

Rudens semestras

Bendra informacija

Rudens semestro metu studentai atlieka ir atsiskaito po keturias individualias užduotis.

Užduotys atliekamos C kalba.

Studentai turi mokėti naudoti komandinės eilutės kompiliatorių (gcc). Bent viena programa turi būti atsiskaityta naudojant šį kompiliatorių. Kitoms užduotims atasiskaityti galimas naudoti programavimo aplinkas nurodo laboratorinių darbų dėstytojas.

Pirmos pratybos

Per pirmas pratybas reikėtų:

 1. Susipažinti su laboratorinių darbų dėstytoju.
 2. Išsiaiškinti, koks bus paskirstymas į pogrupius (tvarkaraštis yra sudarytas taip, kad akademinės grupės dalinamos į nevienodo dydžio dalis).
 3. Susipažinti su visais reikalavimais (žr. žemiau).
 4. Prisijungti prie savo paskyros MIF kompiuterių tinkle (apie vartotojų vardus ir slaptažodžius žr. K. Lapin medžiagos įvade.
 5. Užsiregistruoti VU elektroninių paslaugų puslapyje http://www.epaslaugos.vu.lt/ ir užsisakyti VU el. pašto dėžutę.
 6. Užsiregistravus VU el. tapatybių sistemoje - tik kitą dieną bus galima pasikeisti pamirštą arba įrašyti naują MIF naudotojo slaptažodį adresu http://mif.vu.lt/passwd2.
 7. Perskaityti K. Lapin medžiagos 1 skyriaus dalis, susijusias su ta darbo aplinka, prie kurios prisijungėte (Linux, Soliaris, ar Windows). Reikia išsiaiškinti, kaip:
 8. Išsaugoti savo kompiuteryje, sukompiliuoti ir paleisti pavyzdinę programą pirma.c.
 9. Perskaityti K. Lapin medžiagos 2-6 skyrių dalis apie C iki 6.3 poskyrio ir medžiagą apie duomenų įvedimą ir išvedimą.
 10. Pakoreguoti pavyzdinę programą, kad ji atliktų kitokius skaičiavimus, kitaip suformuotų išvedamą rezultatą.

Vertinimas

Iš laboratorinių darbų galima surinti iki 40% galutinio pažymio.

Kiekviena užduotis vertinama iki 1 balo.

Įvertinimai bus įvedami VU virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA), 100 arba 10 balų skalėje (priklausomai nuo atnaujintos VMA galimybių) ir, skaičiuojant galutinį pažymį, konvertuojami į "tikrus" balus. Visi skaičiavimai atliekami 2 ženklų po kablelio tikslumu. (Bus patikslinta po VU VMA sistemos atnaujinimo, t.y. po rugsėjo 10 d.)

Atsiskaitytas individualias programas studentai turi įkelti į VU VMA sistemą. Jei programa nebus įkelta, užskaitoma tik 50% už ją gauto įvertinimo (patikrina ir vertinimą sumažina laboratorinių darbų dėstytojas, įvesdamas rezultatus į VU VMA sistemą).

Atsiskaitymai

Individualios užduoties atsiskaitymas:

 1. Gaunamas užduoties variantas.
 2. Sudaroma, ištestuojama ir laboratorinių darbų dėstytojui atsiskaitoma programa.
 3. Atsiskaityta programa įkeliama į VU VMA sistemą (kaip tai padaryti bus detalizuota po rugsėjo 10 d.).

Atsiskaitymų tvarka:

 1. Už užduotis atsiskaitoma tik semestro metu. Jokių atsiskaitymų po semestro pabaigos būti negali.
 2. Atsiskaitydamas užduotį, studentas privalo komentuoti programą:
 3. Korektiškas programos veikimas yra būtina, bet ne pakankama maksimalaus įvertinimo sąlyga.
 4. Maksimalus įvertinimas rašomas tik tuomet, kai aišku, kad užduoties sprendimas yra suprastas. Studentas turi programą suprasti, paaiškinti, mokėti pakeisti ir parašyti panašią.
 5. Užduočių variantai yra paskiriami (t.y., NEpasirenkami) kiekvienam studentui asmeniškai, t.y. NE elektroniniu paštu ar telefonu. (Laboratorinių darbų dėstytojai gali nustatyti savo užduočių variantų paskyrimo tvarką.)
 6. Užsiėmimų pradžios laikas yra privalomas visiems. T.y., jei per pirmas 15 minučių neateina nė vienas studentas, laikoma, kad studentai nesusirinko į užsiėmimą.
 7. Pereiti iš vieno pogrupio į kitą galima tik tuo atveju, jei kitame pogrupyje randamas žmogus, kuris sutinka apsikeisti. (Laboratorinių darbų dėstytojai gali nustatyti savo tvarką.)

Reikalavimai programoms

Šie reikalavimai yra bendri visoms užduotims ir juos privalo tenkinti kiekviena atsiskaitoma programa. Už jų nesilaikymą užduoties įvertinimas mažinamas.

 1. Programos išeities tekstas pradedamas komentaru, kuriame nurodytas autorius bei užduoties variantas.
 2. Programos tekstas tvarkingas, struktūrizuotas, komentuojamas, programinių objektų vardai prasmingi.
 3. Programa korektiškai veikia su visais tenkinančiais sąlygą pradinių duomenų rinkiniais. Studentas negali savo patogumui apsibrėžti papildomų reikalavimų pradiniams duomenims.
 4. Programa turi turėti bent minimalų vartotojo interfeisą. Pvz., jei programa nori, kad vartotojas įvestų sveiką skaičių, ji turi išvesti atitinkamą pranešimą; kaip atsakymą nepakanka išvesti "pliką" skaičių, reikia, kad kartu būtų išvestas bent minimalus tekstinis paaiškinimas.
 5. Programos korektiškas veikimas iliustruojamas reprezentatyviais pavyzdžiais.
 6. Atsiskaitydamas užduotį studentas ją komentuoja (žr. anksčiau).
 7. Studentas turi sugebėti iš eigos pakeisti programą, jei dėstytojas šiek tiek pakeičia užduoties sąlygą.

Užduotys

1. Išraiškos ir reiškiniai

2. Ciklai ir failai

3. Funkcijos

4. Masyvai

Puslapį tvarko: Laura Savičienė
Informacija atnaujinta: 2012-09-03