Rudens semestro 1 užduoties variantai


  Matavimo vienetų vertimas. Šiose užduotyse reikia dydžius, išreikštus vienokiais vienetais, paversti į kitokius vienetus. Programa turi paprašyti vartotojo įvesti reikšmę nurodytais vienetais ir išvesti paverstą reikšmę ir jos vienetus.

 1. Parašykite programą, kuri konvertuoja mylias į kilometrus. (1 mi = 1,6093440 km)
 2. Parašykite programą, kuri konvertuoja metrus į mylias. (1 mi = 1,6093440 km)
 3. Parašykite programą, kuri konvertuoja svarus į kilogramus. (1 kg = 2,205 lb)
 4. Parašykite programą, kuri konvertuoja litrus į gorčius. (1 gorčius = 2,82 l)
 5. Parašykite programą, kuri konvertuoja arus į margus. (1 margas = 25,53 a)
 6. Parašykite programą, kuri konvertuoja Farenheito laipsnius (TF) į Rankino laipsnius (TR). (TF = TR - 459,67°R)
 7. Parašykite programą, kuri konvertuoja Celcijaus laipsnius (TC) į Rankino laipsnius (TR). (TF = TR - 459,67°R ir TF = (9/5)TC + 32°F)
 8. Parašykite programą, kuri konvertuoja Kelvino laipsnius (TK) į Farenheito laipsnius (TF). (TR = (9/5)TK ir TF = TR - 459,67°R)


  Plotai ir tūriai. Šiose užduotyse reikia apskaičiuoti įvairių figūrų plotus ir tūrius. Programa turi paprašyti vartotojo įvesti pradinius duomenis.

 9. Parašykite programą, kuri skaičiuoja stačiakampio, kurio kraštinių ilgiai a ir b, plotą. (S = a × b)
 10. Parašykite programą, kuri skaičiuoja trikampio, kurio pagrindas b, o aukštinė h, plotą. (S = 1/2(b × h))
 11. Parašykite programą, kuri skaičiuoja skritulio, kurio spindulys r, plotą. (S = πr2)
 12. Parašykite programą, kuri skaičiuoja skritulio išpjovos plotą, kai kampas tarp spindulių yra φ radianų. (S = r2φ/2, kai φ yra kampas radianais)
 13. Parašykite programą, kuri skaičiuoja skritulio išpjovos plotą, kai kampas tarp spindulių yra d laipsnių. (S = r2φ/2, kai φ yra kampas radianais, o 180° = π rad)
 14. Parašykite programą, kuri skaičiuoja elipsės, kurios pusašės yra a ir b, plotą. (S = πa × b)
 15. Parašykite programą, kuri skaičiuoja rutulio, kurio spindulys r, pavirčiaus plotą. (S = 4πr2)
 16. Parašykite programą, kuri skaiičuoja rutulio, kurio spindulys r, tūrį. (V = (4/3)πr3)
 17. Parašykite programą, kuri skaičiuoja cilindro, kurio spindulys r, o aukštis h, tūrį. (V = πr2h)
 18. Parašykite programą, kuri skaičiuoja kūgio, kurio pagrindo spindulys r, o aukštis h, tūrį. (V = (1/3)πr2h)


  Aminorūgščių molekulinė masė. Aminorūgštys yra sudarytos iš deguonies, anglies, azoto, sieros ir vandenilio atomų. Šių elementų atominė masė:
  ElementasAtominė masė
  Deguonis (O) 15,9994
  Anglis (C) 12,011
  Azotas (N) 14,00674
  Siera (S) 32,066
  Vandenilis (H)1,00794

  Šioje lentelėje pateikiama aminorūgščių molekulių sandara:

  AminorūgštisOC NSH
  Alaninas 2 3 1 0 7
  Argininas 2 6 4 0 15
  Asparaginas 3 4 2 0 8
  Asparto rūgštis 4 4 1 0 6
  Cisteinas 2 3 1 1 7
  Glutamo rūgštis 4 5 1 0 8
  Glutaminas 3 5 2 0 10
  Glicinas 2 2 1 0 5
  Histidinas 2 6 3 0 10
  Izoleucinas 2 6 1 0 13
  Leucinas 2 6 1 0 13
  Lizinas 2 6 2 0 15
  Metioninas 2 5 1 1 11
  Fenilalaninas 2 9 1 0 11
  Prolinas 2 5 1 0 10
  Serinas 3 3 1 0 7
  Treoninas 3 4 1 0 9
  Triptofanas 2 11 2 0 11
  Tirozinas 3 9 1 0 11
  Valinas 2 5 1 0 11

 19. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų ir atspausdintų vienos konkrečios, dėstytojo nurodytos aminorūgšties atominę masę.
 20. Parašykite programą, kuri paprašo vartotojo įvesti kiekvieno iš penkių aminorūgšties elementų atomų skaičių. Suskaičiuokite ir atspausdinkite aminorūgšties atominę masę.
 21. Parašykite programą, kuri paprašo vartotojo įvesti kiekvieno iš penkių aminorūgšties elementų atomų skaičių. Suskaičiuokite ir atspausdinkite vidutinę atomo masę šioje aminorūgštyje.


  Logaritmai. Skaičiuodami skaičiaus x logaritmą pagrindu b galime pasinaudoti šia lygybe:

  .

 22. Parašykite programą, kuri skaičiuoja įvesto skaičiaus logaritmą pagrindu 2. Pvz., skaičiaus 8 logaritmas pagrindu 2 yra 3, nes 23 = 8. (Galite naudotis standartine funkcija, skaičiuojančia natūrinį logaritmą.)
 23. Parašykite programą, kuri skaičiuoja įvesto skaičiaus logaritmą pagrindu 8. Pvz., skaičiaus 64 logaritmas pagrindu 8 yra 2, nes 82 = 64. (Galite naudotis standartine funkcija, skaičiuojančia natūrinį logaritmą.)


  Aerodinaminiai vamzdžiai. Aerodinaminis vamzdis - prietaisas naudojamas tirti ir matuoti objektų aerodinamines savybes. Dažniausiai aerodinaminiai vamzdžiai naudojami lėktuvų ir automobilių savybių tyrimams. Automobilių atveju siekiama nustatyti kokia forma turi mažiausią oro pasipriešinimą, o tiriant lėktuvų savybes svarbios ir kitos savybės, pvz., keliamosios plokštumos profilis, stabilumas, valdymas ir kt. Aerodinaminiame vamzdyje dažniausiai naudojami tiriamų objektų modeliai. Aerodinaminio vamzdžio bandymų duomenys pateikti lentelėje:

  Skrydžio trajektorijos kampas laipsniais (angl. flight path angle) Kėlimo koeficientas (angl. coefficient of lift)
  -4-0,182
  -2-0,056
  00,097
  20,238
  40,421
  60,479
  80,654
  100,782
  120,924
  141,035
  151,076
  161,103
  171,120
  181,121
  191,121
  201,099
  211,059

 24. Tarkim, mes norime panaudoti tiesinę interpoliaciją, kad nustatytume kėlimo koeficientą kitiems skrydžio trajektorijos kampams tarp -4° ir 21°. Parašykite programą, kuri paprašo vartotojo įvesti dvi duomenų eilutes (iš lentelės) ir naują kampą, kuris yra tarp pirmųjų dviejų. Programa turi suskaičiuoti atitinkamą kėlimo koeficientą.


  Įvairūs uždaviniai. Atkreipkite dėmesį, kad pradiniai duomenys gali būti įvedami ir rezultatai išvedami skirtingais vienetais. Vartotojui turi būti aišku, ko iš jo prašoma, ir kokį rezultatą jis mato.

 25. Parašykite programą, kuri įvestą sekundžių skaičių išreiškia valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Visems dydžiams naudokite skirtingus kintamuosius. Pvz., pradiniam sekundžių skaičiui (kuris gali būti didesnis negu 59) ir rezultato sekundžių skaičiui, kuris niekada nebus didesnis negu 59.
 26. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek rulonų tapetų reikia nupirkti (negalima pirkti nepilno rulono), norint išklijuoti tapetais stačiakampio plano kambarį: vartotojas įveda sienų ilgius ir bendrą langų bei durų plotą. Kambario aukštis standartiniame daugiabutyje - 2,65 metro. Standartinio tapetų rulono plotis - 53 cm, ilgis 10,05 m. Rašto derinti nereikia.
 27. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek pakuočių keraminių plytelių reikia nupirkti (negalima pirkti nepilnos pakuotės), norint iškloti stačiakampio plano grindis: vartotojas įveda sienų ilgius ir plytelės matmenis. Standartinėje pakuotėje yra 10 plytelių. Pirkti rekomenduojama 10% daugiau plytelių, negu reikia pagal plotą.

Puslapį tvarko: Laura Savičienė
Informacija atnaujinta: 2012-08-27