Mindaugas Eglinskas

el. paštas: mindaugas taškas eglinskas eta mif taškas vu taškas lt

Ką reikia žinoti egzaminui:

Programavimas android / iOS:
Android pagrindai (kaip atlikti paprastus dalykus iš kodo)
Acitivities, fragments, gyvavimo ciklas
Android resursai (tipai, katalogai, modifikatoriai), bei programos pritaikymas skirtingiems ekranams
Android xml layout failai
Vartojo sąsajos elementai : LinearLayout, RelativeLayout, ActionBar, CardView, RecyclerView, Dialog
Vartojo sąsajos elementų išdėstymas pasinaudojant LinearLayout arba RelativeLayout
Lentelių užpildymas duomenimis (RecyclerView)
Material design reikalavimai vartotojo sąsajai
Pagrindiniai iOS vartotojo sąsajos elementai, storyboards, kodo susiejimas su storyboard

Neuroniniai tinklai, autonominės sistemos:
Vieno neurono modelis
Aktyvacijos funkcijos
Vieno neurono mokymasis
"Loss" nuostolių funkcija
Daugiasluoksnis tinklas
Reguliarizacijos būdai
Mokymosi algoritmai (SGD, SGD + momentas)
Mokymosi grafo sudarymas, atgalinio sklidimo paskaičiavimas grafe kiekvienam grafo elementui
Konvoliuciniai neuroniniai tinklai, konvoliucinio tinklo lygiai, konvoliucinio tinklo architektūros
Objektų atpažinimas, pikselių reikšmių segmentavimas (SSD paaiškinimas)
Paprasčiausi generuojantys modeliaiAndroid
https://developer.android.com/guide/
https://developer.android.com/design/
https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle
https://developer.android.com/guide/components/fragments
https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout

Neuroniniai tinklai:
Nemokamas priėjimas prie GPU resursų (Colab) https://medium.com/deep-learning-turkey/google-colab-free-gpu-tutorial-e113627b9f5d

Papildoma medžiaga neuroninių tinklų daliai:
Video, S231n Stanford course:
Winter 2016: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkt2uSq6rBVctENoVBg1TpCC7OQi31AlC
Spring 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1qU-LWwrF64f4QKQT-Vg5Wr4qEE1Zxk

Neuroniniai tinklai ir mokymas
http://cs231n.github.io/neural-networks-1/
http://cs231n.github.io/neural-networks-2/
http://cs231n.github.io/neural-networks-3/

Konvoliuciniai tinklai:
Paprastai: https://towardsdatascience.com/applied-deep-learning-part-4-convolutional-neural-networks-584bc134c1e2
Detaliai: http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

Knygos:
Deep Learning, Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, MIT Press. 2016
Book: https://www.deeplearningbook.org/
Lectures and slides: https://www.deeplearningbook.org/lecture_slides.html


Video, Deep learning, University of Waterloo
https://uwaterloo.ca/data-analytics/teaching/deep-lea\ rning-2017


objektinio programavimo pratybos
Reikalavimai

Temos

Pirma užduotis Terminas: vasario 27d.

Antra užduotis Terminas: kovo 11d.

Trečia užduotis Terminas: kovo 25d.

Ketvirta užduotis Terminas: balandžio 8d.

Penkta užduotis Terminas: balandžio 22d.

Šešta užduotis Terminas: gegužės 4d.

Septinta užduotis Terminas: gegužės 20d.
Programavimo pagrindai

Antrosios pratybos
Trečios - ketvirtos pratybos
Trečios - ketvirtos pratybos
Trečios - ketvirtos pratybos
Penktos pratybos
Šeštos pratybos
Septintos pratybos
Aštuntos pratybos
Devintos pratybos
Desimtos pratybos
Vienuoliktos pratybos


Kompiuteriniai tinklai

2019-05-24 dar kartą atsiprašau, pratybos neįvyks penktadienį dėl papildomo neplanuoto susitikimo.
Pirmai užduočiai reikia įgyvendinti klientą ir serverį C kalba. Programa turi leisti prie serverio prisijungti keliems klientams. Pirmos užduoties atsiskaitymas: Kovo 12d.
Antros užduoties atsiskaitymas: Balandžio 30d.
Trečios užduoties atsiskaitymas: semestro pabaiga. Maksimalus įvertinimas 1 balas. Savaitės vėlavimas -0.2 balo.
Detalizuoti reikalavimai, pirma užduotis
Reikalavimai, antra užduotis
Reikalavimai, trečia užduotis
Dalykinės srities pavyzdžiai
Diagramų pavyzdžiai: Diag1   Diag2   Diag3

Nuorodos:
http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htmAutonominiai robotai (2014 m. medžiaga)

Įdomi papildoma informacija:

MITA paskelbtas kvietimasbepiločiams orlaiviams,
Paskaitos:

Pirma paskaita

Arduino

Sensoriai

Kompiuterinė rega

Kinematika

Navigacija

ROS ir Lokalizacija

ROS rega

PX4

Informatikos pagrindaiPirma užduotis - terminas vasario 25d.

Antra užduotis - terminas kovo 19d.

Trečia užduotis - terminas balandžio 9d.

Ketvirta užduotis - terminas balandžio 30d.

Penkta užduotis - terminas semestro pabaigaTaikomųjų programų kūrimas mobiliesiems įrenginiams2018

Pirma paskaita

Material design

Android paskaita

Įvadas į neuroninius tinklus

Neuroniniai tinklai (2)

Neuroniniai tinklai (3)

Backprop, skaičiavimo grafas, sekų modeliai

Objektų atpažinimas


2010-2017

Nuoroniniai tinklai 2017


OpenCV projektas

Pirmosios - antrosios pratybos

Android pratybos


Neuroniniai tinklai

Nuoroda į pradinį Android projektą


Įžanginė paskaita

Prisitaikantis dizainas / Bootstrap

Android

Android (2)

Android (3)

Material design

Android kodo fragmentai

Objective-C

Swift

iOS design/table

Core Data

Kodo fragmentas lentelei sukurti

Kodo fragmentai pratyboms

2014 metų Operacinių sistemų pratybosobjektinio programavimo pratybos


Reikalavimai

Temos

Pirma užduotis Terminas: rugsėjo 27d.

Antra užduotis Terminas: spalio 11d.

Trečia užduotis Terminas: spalio 25d.

Ketvirta užduotis Terminas: lapkričio 8d.

Penkta užduotis Terminas: lapkričio 22d.

Šešta užduotis Terminas: gruodžio 4d.

Septinta užduotis Terminas: gruodžio 20d.