Algoritmai ir duomenų struktūros
I kurso Programų sistemų studentams 2014/15 m. m.


SVARBU: Sėdėjimo egzamino metu schema

Konsultacija: birželio 8 d. 13 val. 101 aud. Baltupiuose.

Galės laikyti egzaminą:
1111097, 1412146, 1412147, 1412148, 1412149, 1412151, 1412152, 1412153, 1412154, 1412155, 1412156, 1412157, 1412158, 1412159, 1412160, 1412162, 1412163, 1412164, 1412165, 1412166, 1412167, 1412168, 1412169, 1412171, 1412172, 1412173, 1412174, 1412175, 1412176, 1412178, 1412180, 1412181, 1412182, 1412183, 1412184, 1412185, 1412186, 1412187, 1412188, 1412190, 1412191, 1412192, 1412193, 1412194, 1412195, 1412196, 1412197, 1412198, 1412199, 1412200, 1412201, 1412202, 1412203, 1412205, 1412206, 1412208, 1412211, 1412212, 1412213, 1412214, 1412215, 1412216, 1412217, 1412219, 1412220, 1412221, 1412222, 1412224, 1412225, 1412226, 1412227, 1412230, 1412233, 1412234, 1412235, 1412237, 1412238, 1412239, 1412240, 1412241, 1412242, 1412243, 1412244, 1412245, 1412246, 1412247, 1412248, 1412250, 1412257, 1412258, 1412259, 1412262, 1412263, 1412266, 1412267, 1413149.
Turės kartoti kursą:
911426, 911438, 1211614, 1211664, 1013302, 1211593, 1211661, 1211687, 1211714, 1310474, 1310598, 1412189, 1412207, 1412209, 1412231, 1412251, 1412252, 1412255, 1412256, 1412264, 1412265.

  1-os paskaitos skaidrės (Atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai)
  2-os paskaitos skaidrės
  3-ios paskaitos skaidrės
  4-os paskaitos skaidrės
  5-os paskaitos skaidrės
  6-os paskaitos skaidrės
  7-os paskaitos skaidrės
  8-os paskaitos skaidrės
  9-os paskaitos skaidrės
10-os paskaitos skaidrės
11-os paskaitos skaidrės
12-os paskaitos skaidrės
13-os paskaitos skaidrės
14-os paskaitos skaidrės

 ADT /doc
 Standartinė laiko fiksavimo forma (LFF): LFF.doc ir jos pildymo instrukcija. Pastabos dėl LFF pildymo. Galima pildyti popierines formas.
 Tiesinės duomenų struktūros /doc/
 Medžiai  /doc/
 Dvejetainis paieškos medis  /doc/
 Tikėtinas dvejetainio paieškos medžio aukštis  /doc/
 Prioritetinė eilė  /doc/
 Duomenų struktūra Piramidė  /doc/
 Rekursija /doc/
 Perrinkimas /doc/
 Kodo peržiūros standarto (KPS) pavyzdys: KPSpvzC.xls
 Nuosekli ir dvejetainė paieška; rikiavimas (rūšiavimas): didžiausio/mažiausio elemento metodas (selection sort), įterpimo metodas (insertion sort), burbuliuko metodas, greitas rikiavimas (quick sort), išorinis rikiavimas sujungimu (external merge sort)  /doc/
 Dėstymo lentelės  /doc/
 Modeliavimo programos pavyzdys: QueueData.pas, Queue.pas, Shop.pas, params.txt
 Programų dydžių forma (PDF): PDF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Dydžio vertinimo forma (DVF): DVF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Projekto plano suvestinė (PPS): PPS.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Grafai /doc/
 Šelo rikiavimo algoritmas  /doc/
 Vidinis rikiavimas sujungimu (merge sort), skaitmenis rikiavimas (radix sort)  /doc/
 Greito rikiavimo (quicksort) metodas elementams išrinkti  /doc/
 Piramidės rikiavimo (heap sort) metodas  /doc/
 AVL medžiai  /doc/
 Maksimalus AVL medžio aukštis  /doc/
 Raudonai-juodi medžiai /doc/
 2-3 medžiai /doc/
 B-medžiai /doc/
 NP-pilnumas /doc/
 Skip lists /PDF; pilnesnė informacija, įskaitant programų kodus, autoriaus FTP/

Puslapį tvarko:
Saulius Ragaišis
Informacija taisyta: 2015-06-08