Algoritmai ir duomenų struktūros
I kurso Programų sistemų studentams 2015/16 m. m.


SVARBU: Sėdėjimo egzamino metu schema

Konsultacija
birželio 8 d. (trečiadienį) nuo 15 val. Didlaukio 102 aud..

Galės laikyti egzaminą:
1211687, 1412251, 1412252, 1412265, 1510140, 1510182, 1510639, 1510640, 1510641, 1510642, 1510643, 1510644, 1510646, 1510647, 1510648, 1510649, 1510650, 1510651, 1510653, 1510654, 1510655, 1510656, 1510657, 1510658, 1510659, 1510660, 1510661, 1510662, 1510664, 1510665, 1510666, 1510667, 1510668, 1510669, 1510672, 1510673, 1510674, 1510675, 1510677, 1510678, 1510679, 1510680, 1510681, 1510682, 1510683, 1510684, 1510685, 1510686, 1510687, 1510688, 1510689, 1510690, 1510691, 1510693, 1510694, 1510695, 1510696, 1510698, 1510699, 1510700, 1510701, 1510702, 1510703, 1510704, 1510705, 1510706, 1510708, 1510709, 1510710, 1510711, 1510712, 1510713, 1510714, 1510715, 1510716, 1510717, 1510718, 1510720, 1510723, 1510724, 1510725, 1510726, 1510727, 1510728, 1510730, 1510732, 1510733, 1510734, 1510737, 1510738, 1510739, 1510740, 1510741, 1510742, 1510743, 1510744, 1510745, 1510746, 1510747, 1510749, 1510750, 1510751, 1510752, 1510753, 1510754, 1510755, 1510756, 1510757, 1510761, 1510763, 1510764, 1510769, 1510770, 1510771, 1510772, 1510773, 1510776, 1510781, 1513731, 1513805.

Turės kartoti kursą:
1211664, 1211714, 1310474, 1412161, 1412189, 1510645, 1510670, 1510692, 1510697, 1510719, 1510729, 1510735, 1510748, 1510758, 1510759, 1510766, 1510767, 1510774, 1510782, 1513197.

Išankstinis egzaminas gegužės 9 d. (pirmadienį) 16 val. Naugarduko 300 aud. Registruotis galima iki gegužės 2 d. (imtinai).
Egzaminą laikė (pažymys): 1510652 (8), 1510663 (4), 1510676 (7), 1510707 (10), 1510765 (6), 1510775 (6), 0911438 (7) .

 1-os paskaitos skaidrės (Atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai)
 2-os paskaitos skaidrės
 3-ios paskaitos skaidrės
 4-os paskaitos skaidrės
 5-os paskaitos skaidrės
 6-os paskaitos skaidrės
 7-os paskaitos skaidrės
 8-os paskaitos skaidrės
 9-os paskaitos skaidrės
10-os paskaitos skaidrės
11-os paskaitos skaidrės
12-os paskaitos skaidrės
13-os paskaitos skaidrės
14-os paskaitos skaidrės
15-os paskaitos skaidrės

 ADT /doc
 Standartinė laiko fiksavimo forma (LFF): LFF.doc ir jos pildymo instrukcija. Pastabos dėl LFF pildymo. Galima pildyti popierines formas.
 Tiesinės duomenų struktūros /doc/
 Medžiai  /doc/
 Dvejetainis paieškos medis  /doc/
 Tikėtinas dvejetainio paieškos medžio aukštis  /doc/
 Prioritetinė eilė  /doc/
 Duomenų struktūra Piramidė  /doc/
 Rekursija /doc/
 Perrinkimas /doc/
 Kodo peržiūros standarto (KPS) pavyzdys: KPSpvzC.xls
 Nuosekli ir dvejetainė paieška; rikiavimas (rūšiavimas): didžiausio/mažiausio elemento metodas (selection sort), įterpimo metodas (insertion sort), burbuliuko metodas, greitas rikiavimas (quick sort), išorinis rikiavimas sujungimu (external merge sort) /doc/
 Dėstymo lentelės  /doc/
 Šelo rikiavimo algoritmas  /doc/
 Vidinis rikiavimas sujungimu (merge sort), skaitmenis rikiavimas (radix sort) /doc/
 Greito rikiavimo (quicksort) metodas elementams išrinkti /doc/
 Piramidės rikiavimo (heap sort) metodas /doc/
 Modeliavimo programos pavyzdys: QueueData.pas, Queue.pas, Shop.pas, params.txt
 Programų dydžių forma (PDF): PDF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Dydžio vertinimo forma (DVF): DVF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Projekto plano suvestinė (PPS): PPS.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Grafai /doc/
 AVL medžiai  /doc/
 Maksimalus AVL medžio aukštis  /doc/
 Raudonai-juodi medžiai /doc/
 2-3 medžiai /doc/
 B-medžiai /doc/
 NP-pilnumas /doc/
 Skip lists /PDF; pilnesnė informacija, įskaitant programų kodus, autoriaus FTP/

Puslapį tvarko:
Saulius Ragaišis
Informacija taisyta: 2016-06-07