Algoritmai ir duomenų struktūros
I kurso Programų sistemų studentams 2016/17 m. m.

Egzaminas birželio 3 d. nuo 10 val. Naugarduko 101, 102, 103 aud. Sėdėjimo per egzaminą schema

Laikys egzaminą:
1412259, 1412265, 1510645, 1510663, 1510698, 1510757, 1510758, 1510766, 1510767, 1510774, 1610144, 1610595, 1610597, 1610599, 1610600, 1610601, 1610602, 1610603, 1610604, 1610608, 1610610, 1610611, 1610613, 1610614, 1610615, 1610618, 1610619, 1610621, 1610624, 1610625, 1610626, 1610627, 1610629, 1610631, 1610632, 1610634, 1610637, 1610638, 1610639, 1610640, 1610641, 1610642, 1610643, 1610644, 1610645, 1610646, 1610649, 1610652, 1610653, 1610654, 1610655, 1610658, 1610659, 1610660, 1610663, 1610664, 1610666, 1610668, 1610669, 1610670, 1610671, 1610672, 1610673, 1610677, 1610678, 1610680, 1610681, 1610684, 1610685, 1610686, 1610688, 1610691, 1610694, 1610697, 1610698, 1610699, 1610701, 1610702, 1610704, 1610705, 1610706, 1610707, 1610708, 1610710, 1610713, 1610715, 1610717, 1610720, 1610726, 1610728, 1610731, 1613155, 1510776, 1610124, 1610125, 1610594, 1610605, 1610616, 1610617, 1610635, 1610636, 1610647, 1610648, 1610650, 1610657, 1610662, 1610665, 1610667, 1610679, 1610690, 1610692, 1610696, 1610721, 1610723, 1610727, 1610734.

Turės kartoti kursą:
1211614, 1412209, 1412251, 1510670, 1510692, 1510697, 1510719, 1510729, 1510735, 1513197, 1610596, 1610598, 1610607, 1610620, 1610622, 1610633, 1610651, 1610687, 1610689, 1610695, 1610719, 1610722, 1610724, 1610729, 1610730, 1610736, 1610737, 1630397, 1011381, 1412265, 1610606, 1610609, 1610623, 1610661, 1610682, 1610714, 1610718, 1610725, 1610733, 1610735, 1610739.

 1-os paskaitos skaidrės (Atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai)
 2-os paskaitos skaidrės
 
3-ios paskaitos skaidrės
 4-os paskaitos skaidrės
 5-os paskaitos skaidrės
 6-os paskaitos skaidrės
 7-os paskaitos skaidrės
 8-os paskaitos skaidrės
 9-os paskaitos skaidrės
10-os paskaitos skaidrės
11-os paskaitos skaidrės
12-os paskaitos skaidrės
13-os paskaitos skaidrės

 ADT /doc
 Standartinė laiko fiksavimo forma (LFF): LFF.doc ir jos pildymo instrukcija. Pastabos dėl LFF pildymo. Galima pildyti popierines formas.
 Tiesinės duomenų struktūros /doc/
 Medžiai /doc/
 Dvejetainis paieškos medis /doc/
 Tikėtinas dvejetainio paieškos medžio aukštis  /doc/
 Prioritetinė eilė  /doc/
 Duomenų struktūra Piramidė  /doc/
 Rekursija /doc/
 Perrinkimas /doc/
 Kodo peržiūros standarto (KPS) pavyzdys: KPSpvzC.xls
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Nuosekli ir dvejetainė paieška; rikiavimas (rūšiavimas): didžiausio/mažiausio elemento metodas (selection sort), įterpimo metodas (insertion sort), burbuliuko metodas, greitas rikiavimas (quick sort), išorinis rikiavimas sujungimu (external merge sort) /doc/
 Dėstymo lentelės  /doc/
 Šelo rikiavimo algoritmas  /doc/
Vidinis rikiavimas sujungimu (merge sort), skaitmenis rikiavimas (radix sort) /doc/
 Greito rikiavimo (quicksort) metodas elementams išrinkti /doc/
 Piramidės rikiavimo (heap sort) metodas /doc/
 Modeliavimo programos pavyzdys: QueueData.pas, Queue.pas, Shop.pas, params.txt
 Programų dydžių forma (PDF): PDF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Dydžio vertinimo forma (DVF): DVF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Projekto plano suvestinė (PPS): PPS.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Grafai /doc/
 AVL medžiai  /doc/
 Maksimalus AVL medžio aukštis  /doc/
 Raudonai-juodi medžiai /doc/
 2-3 medžiai /doc/
 B-medžiai /doc/
 NP-pilnumas /doc/
 Skip lists /PDF; pilnesnė informacija, įskaitant programų kodus, autoriaus FTP/

Puslapį tvarko:
Saulius Ragaišis
Informacija taisyta: 2017-06-02