Algoritmai ir duomenų struktūros
I kurso Programų sistemų studentams 2017/18 m. m.

 1-os paskaitos skaidrės (Atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai)
 2-os paskaitos skaidrės
 3-ios paskaitos skaidrės

 ADT /doc
 Standartinė laiko fiksavimo forma (LFF): LFF.doc ir jos pildymo instrukcija. Pastabos dėl LFF pildymo. Galima pildyti popierines formas.
 Tiesinės duomenų struktūros /doc/
 Medžiai /doc/
 Dvejetainis paieškos medis /doc/
 Tikėtinas dvejetainio paieškos medžio aukštis  /doc/
 Prioritetinė eilė  /doc/
 Duomenų struktūra Piramidė  /doc/
 Rekursija /doc/
 Perrinkimas /doc/


Puslapį tvarko:
Saulius Ragaišis
Informacija taisyta: 2018-02-18