Algoritmai ir duomenų struktūros
I kurso Programų sistemų studentams 2017/18 m. m.

 1-os paskaitos skaidrės (Atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai)
 2-os paskaitos skaidrės
 3-ios paskaitos skaidrės
 4-os paskaitos skaidrės
 5-os paskaitos skaidrės
 6-os paskaitos skaidrės
 7-os paskaitos skaidrės
 8-os paskaitos skaidrės
 9-os paskaitos skaidrės
10-os paskaitos skaidrės
11-os paskaitos skaidrės
12-os paskaitos skaidrės
13-os paskaitos skaidrės
15-os paskaitos skaidrės

 ADT /doc
 Standartinė laiko fiksavimo forma (LFF): LFF.doc ir jos pildymo instrukcija. Pastabos dėl LFF pildymo. Galima pildyti popierines formas.
 Tiesinės duomenų struktūros /doc/
 Medžiai /doc/
 Dvejetainis paieškos medis /doc/
 Tikėtinas dvejetainio paieškos medžio aukštis  /doc/
 Prioritetinė eilė  /doc/
 Duomenų struktūra Piramidė  /doc/
 Rekursija /doc/
 Perrinkimas /doc/
 Kodo peržiūros standarto (KPS) pavyzdys: KPSpvzC.xls
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Nuosekli ir dvejetainė paieška; rikiavimas (rūšiavimas): didžiausio/mažiausio elemento metodas (selection sort), įterpimo metodas (insertion sort), burbuliuko metodai, greitas rikiavimas (quick sort), išorinis rikiavimas sujungimu (external merge sort) /doc/
 Dėstymo lentelės  /doc/
 Šelo rikiavimo metodas/doc/
 Vidinis rikiavimas sujungimu (merge sort), skaitmenis rikiavimas (radix sort) /doc/
 Greito rikiavimo metodas (quicksort) elementams išrinkti /doc/
 Piramidės rikiavimo metodas (heap sort) /doc/
 Modeliavimo programos principinis pavyzdys: QueueData.pas, Queue.pas, Shop.pas, params.txt
 Programų dydžių forma (PDF): PDF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Dydžio vertinimo forma (DVF): DVF.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Projekto plano suvestinė (PPS): PPS.xls ir jos pildymo instrukcija.
 Norintys išbandyti defektų fiksavimą:
 naudoja defektų tipo standartą (DTS.xls) ir pildo defektų fiksavimo formą (DFF.xls) - jos pildymo instrukcija.
 Grafai /doc/
 AVL medžiai  /doc/
 Maksimalus AVL medžio aukštis  /doc/
 Raudonai-juodi medžiai /doc/
 2-3 medžiai /doc/
 B-medžiai /doc/
 Skip lists /PDF; pilnesnė informacija, įskaitant programų kodus, autoriaus FTP/
 NP-pilnumas /doc/

Puslapį tvarko:
Saulius Ragaišis
Informacija taisyta: 2018-05-28