Jūs patekote į doc. Algirdo Šukio internetinį puslapį

http://www.mif.vu.lt/~sukys


2016-04-18: Atnaujinti mokymo priemonės „Matematinės sistemotyros pradmenys“ Turinys, Pratarmė, Įvadas bei 1.1.-1.5. skyriai.


   Šis puslapis skirtas tiems studentams ir kolegoms, kurie domisi mano dėstomais kursais ir kuriems reikalingi mano parašytų mokymo priemonių tekstai.
   Pradžiai, pateikiami mokymo priemonių „Matematinės sistemotyros pradmenys„ pirmosios dalies tekstas bei visas metodinės priemonės „Sisteminės struktūrinės sudėtingų organizacijų modeliavimo, projektavimo ir tobulinimo metodologijos pagrindiniai bruožai„ tekstas.
   Kiek vėliau bus įvestas ir antrosios mokymo priemonės „Matematinės sistemotyros pradmenys„ dalies tekstas, o taip pat mokymo priemonių „Operacijų tyrimas“ ir „Valdymas. Vadyba. Automatinės ir automatizuotos valdymo sistemos“ tekstas.
   Taip pat bus patalpintas mano publikacijų sąrašas ir kai kurių mano straipsnių ir monografijų tekstai bei ištraukos.

   Jei ką nors sudomintų mano biografiniai duomenys, tai šį bei tą iš mano biografijos galima rasti adresu http://www.patriotas.lt, kur visa tai buvo išspausdinta arba apsilankyti specialiai tam sukurtoje šio internetinio puslapio skiltyje – Biografija.
   Tuo adresu skyrelyje „Žvilgsnis į praeitį“ poskyryje „Prisiminimai“ yra ir žiupsnelis mano prisiminimų, kurie išdėstyti specialiuose straipsneliuose. Visa tai galite rasti paspaudę čia.
   Tuo pačiu adresu skyriuje „Patriotas (Newsweekpaper)“ galėsite rasti ir keletą mano straipsnių politinėmis ir socialinėmis temomis, patalpintų laikraščio „Patriotas“ puslapiuose, arba galite apsilankyti šio internetinio puslapio skiltyje „Įvairūs straipsniai“, kur minėtieji straipsniai jau yra išrinkti.
   Moksliniai straipsniai bus patalpinti kiek vėliau.

Puslapis atnaujintas
2016-04-18