dr. Vytautas Valaitis

paštas tvarkaraštis facebook

Siūlomos darbų temos

Kompiuterinė rega, stalo futbolo žaidimo analizė

Kursiniam arba bakalauriniam darbui reiktų surinkti duomenis nuo vienos ar kelių vaizdo kamerų, pakabintų virš futbolo stalo. Naudojantis OpenCV paketu reiktų atlikti vaizdų analizę ir pasakyti šį bei tą apie vykstantį žaidimą. Vėliau, bakalauriniam ar magistriniam darbui būtų galima sukurti algoritmus, gebančius žaisti prieš žmogų. Mechaninę įrangą sumontuotumėme su universiteto partneriais.

Gilieji neuroniniai tinklai

Reiktų pasirinkti ir apmokyti neuroninį tinklą - TensorFlow, Caffe, Torch, Darknet, savo sukurtą, ar dar kitokį. Atlikti eksperimentus su įvairių tinklo parametrų parinkimu, mažos duomenų imties problema, jau išmokyto tinklo permokymu, atliki tinklo dydžio ir mokymosi greičio tyrimus ir t.t. (užduotis sukonkretinama indvidualiai).

Naudingi dalykai

2017/2018 m.m.

I kurso Programų sistemų studentams

Algoritmai ir duomenų struktūros (pratybos)

II kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų inžinerija II (pratybos)

rudens semestras

II kurso Programų sistemų studentams

Duomenų bazių valdymo sistemos (pratybos)

Programų sistemų inžinerija I (pratybos)

III kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

2016/2017 m.m.

I kurso Programų sistemų studentams

Algoritmai ir duomenų struktūros (pratybos)

II kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų inžinerija II (pratybos)

III kurso Programų sistemų studentams

Kompiuterinė technika

II kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų inžinerija (pratybos)

III kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

2015/2016 m.m.

I kurso Programų sistemų studentams

Algoritmai ir duomenų struktūros (pratybos)

III kurso Programų sistemų studentams

Kompiuterinė technika
Paskaitų laikas perkeliamas nuo 9:00 ryto!

III ir IV kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

2014/2015 m.m.

I kurso Programų sistemų studentams

Algoritmai ir duomenų struktūros (pratybos)

III kurso Programų sistemų studentams

Kompiuterinė technika

I kurso Programų sistemų studentams

Procedūrinis programavimas (pratybos)

IV kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

2013/2014 m.m.

I kurso Programų sistemų studentams

Algoritmai ir duomenų struktūros (pratybos)

II kurso Matematikos ir matematikos taikymų studentams

Duomenų bazių valdymo sistemos (pratybos)

IV kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

I kurso Programų sistemų studentams

Procedūrinis programavimas (pratybos)

I kurso Informatikos studentams

Praktinė informatika (pratybos)

2012/2013 m.m.

I kurso Finansų ir draudimo matematikos studentams

Informatika (pratybos)

II kurso Finansų ir draudimo matematikos studentams

Duomenų bazių valdymo sistemos (pratybos)

IV kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas

2011/2012 m.m.

I kurso Finansų ir draudimo matematikos studentams

Informatika (pratybos)

IV kurso Programų sistemų studentams

Programų sistemų testavimas