Geriausios praktikos

Šiame puslapyje bus renkamos geriausios programavimo praktikos Pascal kalba, išmoktos ir išbandytos per informatikos pratybas.

Darbas su failais

Kaip patikrinti ar nurodytas failas egzistuoja, ar jį galima atidaryti? Šie kodo pavyzdžiai leidžia vartotojui įvedinėti failų vardus tol, kol bus įvedamas teisingas vardas. Abiem atvejais programa elgsis teisingai, jei failo vardas nebus įvestas išvis, tik paspaustas enter klavišas. Pirmasis būdas - naudoti kompiliatoriaus direktyvas:

writeln('Įveskite failo vardą:');
readln(FileName);
assign(UserFile, FileName);
{$I-}
reset(UserFile);
{$I+}
klaida:= IOresult;
while klaida <> 0 do begin
 writeln('Tokio failo nėra, įveskite teisingą failo vardą:');
 readln(FileName);
 assign(UserFile, FileName);
 {$I-}
 reset(UserFile);
 {$I+}
 klaida:= IOresult;
end;

Antrasis būdas - naudoti FileExists funkciją iš sysutils modulio:

uses sysutils;

writeln('Įveskite failo vardą:');
readln(FileName);
while not FileExists(FileName) do begin
 writeln('Tokio failo nėra, įveskite teisingą failo vardą:');
 readln(FileName);
end;
 assign(UserFile, FileName);
 reset(UserFile);

Įvesties tikrinimas

Kaip patikrinti ar įvestas sveikasis skaičius:

program uzd;
var sk, err: integer;
  str: string;
begin
 writeln('Iveskite sveikaji skaiciu.');
 readln(str);
 val(str, sk, err);
 if err = 0
 then
  writeln('Ivestis yra sveikasis skaicius.')
 else
  writeln('Ivestis nera sveikasis skaicius.');
end.